Historia

Wybrane elacje video z wydarzeń jarmarkowych jakie zorganizowaliśmy:

 

Kilkadziesiąt stoisk z różnorodnymi produktami pojawiło się podczas Jarmarku Urodzinowego 2016 na katowickim rynku.